miércoles, 16 de marzo de 2011


Desde el grupo GAUPP, tenemos previsto impartir este curso "Úlceras por presión :La clave eres tú"
Os invitamos a participar en el mismo.Esperando que os sea , muy util.
Durada 30 H
Modalitat, Seminari
Data de 04/04/2011 a 15/04/2011
Horari de 16.00 h a 19.00 h
Lloc ,CS Sant Jordi
Localitat, EIVISSA
Objectius
Assolir coneixements i actituds favorables a la prevenció.
Adquirir els coneixements necessaris per decidir el tractament adequat en cada situació i per manejar correctament les eines terapèutiques.
Continguts
1. Cuidar com voldríem ser cuidats. 2. La pressió com a principal factor de risc. 3. Valoració general del pacient. 4. Cures bàsiques en la prevenció i el tractament. 5. Valoració i tractament de l'úlcera. Col·laboració del pacient i cuidador en la prevenció i el tractament: educació per a la salut i suport psicoemocional.
Destinataris, Personal d'infermeria (Exclusiu)

No hay comentarios:

Estadística

ecoestadistica.com